Alimenty

Wszystko, co musisz wiedzieć o alimentach!

Alimenty - Wszystko, co musisz wiedzieć o alimentach!

Alimenty

Alimenty są kwestią dość często poruszaną podczas rozmów o jakichkolwiek sprawach prawnych. Z pozoru każdy z nas ma przynajmniej podstawowe pojęcie na temat samej ich idei oraz zasad, ale równocześnie może się okazać, że znamy jedynie te najbardziej powierzchowne fakty – w rzeczywistości alimenty mogą być bowiem o wiele bardziej skomplikowanym tematem. Dość powszechnie zwykło się uważać, że obowiązek płacenia alimentów ma jedynie jeden z rodziców w przypadku rozwodu i posiadania dzieci. W praktyce jednak sytuacje w których może na nas spoczywać taki obowiązek są dużo bardzo zróżnicowane.

Mówiąc ogólne, alimenty polegają na regularnym świadczeniu na rzecz konkretnych osób fizycznych. Obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich dzieci jest tylko jedną z sytuacji, w których może on istnieć – równie dobrze takimi świadczeniami mogą być obciążeni chociażby dziadkowie w stosunku do swoich wnuków. Warto jest zauważyć, że obowiązek alimentacyjny może spoczywać również i na dzieciach, które muszą płacić alimenty na rzecz swoich rodziców.

 

Oczywiście, muszą istnieć pewne podstawy prawne ku temu, aby nałożyć na kogokolwiek taki obowiązek alimentacyjny. Polskie prawo opisuje takie sytuacje dość szczegółowo: w przypadku świadczeń na rzecz dziecka, rodzice są do nich zobowiązani jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać i znajduje się w stanie niedostatku. Wbrew dość powszechnej opinii, świadczenia tego typu obowiązują nie tylko do uzyskania przez dziecko pełnoletności – w rzeczywistości granicą jest tutaj wiek 25 lat. W przypadku gdy rodzice sami nie posiadają odpowiednich środków pozwalających im na wywiązywanie się z opisanych tu obowiązków, konieczność ta spada na kolejnych krewnych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku alimentów płaconych przez dzieci na rzecz rodziców – podstawą jest tutaj stwierdzenie, czy rodzice posiadają odpowiednie środki utrzymania.

Jak zatem widać, alimenty stanowią dość rozbudowany temat, zaś same sytuacje w których na kogoś spływa obowiązek alimentacyjny są o wiele bardziej różnorodne, niż sądzi wielu z nas. Warto jest wiedzieć na ich temat nieco więcej, bowiem sprawy z nimi związane należą do tych najczęściej rozgrywanych w polskich sądach, zaś nigdy sami nie wiemy, czy pewnego dnia nie znajdziemy się w sytuacji, w której posiadanie takiej wiedzy stanie się dla nas niezbędne.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,